Algemene en financiële Beschouwingen

Gepubliceerd op: 27 juni 2023 15:06

De raadsvergadering van 29 juni staat in het teken van de Algemene en Financiële Beschouwingen. Dat gaat over de plannen en de ontwikkelingen in de gemeente voor de komende jaren. Ook gaat het over het Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2023, de Voorjaarsrapportage 2023 en de Strategische Agenda van de Raad.
De Voorjaarsrapportage vertelt de huidige stand van zaken van de financiën van de gemeente. Op de Strategische Agenda van de raad staan de onderwerpen die de raad de komende vier kwartalen wil behandelen. De agenda en de stukken van dit Raadsplein staan hier bij de datum van 29 juni. 

De tijdplanning van 29 juni is als volgt:

  • 14.30 – 14.45 uur: Opening en mededelingen, enzovoort.
  • 14.45 – 16.15 uur: Eerste termijn van de gemeenteraad
  • 16.45 – 17.45 uur: Reactie van het college van B&W op de eerste termijn van de gemeenteraad.
  • 19.00 – 21.00 uur: Tweede termijn gemeenteraad: Raadsdebat
  • 21.30-22.00 uur: Reactie van het college van B&W op het Raadsdebat
  • Vanaf ongeveer 22.15 uur zijn De Stemmingen. 

Raadzaal nieuw