VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 30-06-2022 14:00 uur


Raadzaal
14.30 – 14.45 uur 0
14.45 – 16.15 uur 0
16.45 – 17.45 uur 0
19.00 – 21.00 uur 0
21.30-22.00 uur 0
Vanaf ongeveer 22.15 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage