VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 22-09-2022 17:00 uur


Raadzaal
17.00 - 17.15 uur 0
0
17.15 - 18.15 uur 0
19.00 - 20.30 uur 0
20.30 - 22.00 uur 0
vanaf 22.25 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage