Raadsplein 28 januari 2021 17:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • In dit tijdsblok ook de vaststelling verslagen van 7 en 14 januari; en de vaststelling van de afhandeling van de ingekomen stukken.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad stelt het college van burgemeester en wethouders actuele politieke vragen die te maken hebben met het dagelijks bestuur van de gemeente.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Helaas is het einde van de coronacrisis nog niet in zicht. Burgemeester Marianne Schuurmans is ook voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK, behalve onze gemeente ook Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort). Als voorzitter van de VRK bespreekt zij met de raad wat er tot nu toe allemaal is gedaan om deze crisis voor onze gezondheid en veiligheid te bestrijden. Tot nu toe was de Wet Publieke Gezondheid de basis van het optreden van de Veiligheidsregio. Per 1 december geldt ook de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19. Bij de wetten hoort ook dat de voorzitter van de Veiligheidsregio overlegt met de volksvertegenwoordiging (de gemeenteraden).   

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente heeft de plicht om de leefomgeving voor 2050 aan te passen aan veranderingen in het klimaat, zoals warmere zomers, meer droogte en heviger regenbuien. De gevolgen voor Haarlemmermeer kunnen zijn grote hitte in stedelijke delen, verzilting van landbouwgrond en wateroverlast. De gemeente heeft een lijst gemaakt van wat er vanaf nu gedaan moet worden: onderzoek naar de mogelijke problemen, de dekking van de kosten, de volgorde van uitvoeren van maatregelen en het afstemmen met andere gemeenten, provincies en belangenorganisaties.

  vergroten verkleinen laden...
 • Op dit moment staat in ibabs een voorlopige stemmingenlijst in de agenda; de definitieve lijst volgt kort voor de stemmingen beginnen. 

  vergroten verkleinen laden...
 • De raadsstukken zijn voor iedereen beschikbaar in het digitale systeem van de raad: iBabs.
  Ibabs werkt op tablets (iPads en Android), desktop computers en laptops.
  Voor tablets downloadt u de iBabs app. Op computers en laptops gaat u naar www.ibabs.eu.

  Inloggen:

  site: Haarlemmermeer
  emailadres: burger (alleen "burger" , meer is niet nodig); wachtwoord: burger

  In iBabs staan de actuele raadsstukken, ook moties en amendementen tijdens de vergadering .
  Raadsstukken vindt u ook op www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad bij "raadsinformatie", daar is ook het archief van de raad. In de centrale hal van het raadhuis liggen stukken ter inzage en zijn afhaalexemplaren op papier.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)