Raadsplein 21 januari 2021 19:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Doel van het jeugdbeleid is dat kinderen en jongeren in Haarlemmermeer gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Volgens het Jeugdonderzoek Haarlemmermeer 2019 gaat het overwegend goed met de kinderen en jongeren. Ze zijn gezonder gaan leven in vergelijking met vijf jaar geleden. Maar er is ook zorg over druk door schoolprestaties, sociale media, echtscheidingen, discriminatie en eenzaamheid.

  vergroten verkleinen laden...
 • “Verdichting” betekent dat er gebouwd wordt binnen al bebouwde gebieden, in plaats van daarbuiten, op nieuwbouwlocaties. De gemeente heeft nog geen beleid voor “verdichting”. Uitgangspunt voor zo’n beleid is het open landschap behouden, en de beschikbare ruimte slimmer en efficiënter te ontwikkelen, zodat Haarlemmermeer een aantrekkelijke plaats blijft voor wonen en het vestigen van bedrijven. Verdichting kan door bouwen in diverse vormen en bouwhoogtes (van laag tot middenbouw), toevoegen van verschillende functies en doelgroepen, en een intensiever en meervoudig gebruik van de openbare ruimte. Ook ligt de nadruk op openbaar vervoer en voet- en fietsverkeer. De visie voor verdichting die de raad bespreekt gaat over de gewenste ontwikkelingen voor de komende 20 jaar, tot 2040.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raadsstukken zijn voor iedereen beschikbaar in het digitale systeem van de raad: iBabs.
  Ibabs werkt op tablets (iPads en Android), desktop computers en laptops.
  Voor tablets downloadt u de iBabs app. Op computers en laptops gaat u naar www.ibabs.eu.

  Inloggen:

  site: Haarlemmermeer
  emailadres: burger (alleen "burger" , meer is niet nodig); wachtwoord: burger

  In iBabs staan de actuele raadsstukken, ook moties en amendementen tijdens de vergadering .
  Raadsstukken vindt u ook op www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad bij "raadsinformatie", daar is ook het archief van de raad. In de centrale hal van het raadhuis liggen stukken ter inzage en zijn afhaalexemplaren op papier.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)