Raadsplein 18 februari 2021 19:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Liander heeft aangekondigd dat door gebrek aan transformatorstations een zogenaamde stroomtransportbeperking is ingevoerd, die met name voor het oostelijk deel van Haarlemmermeer treft. Met één, en later een tweede station komt er voldoende stroomtransportcapaciteit. De sessie gaat over het krediet dat nodig is om te onderzoeken of het eerste station mogelijk kan komen in Rozenburg, ten zuiden van de Incheonweg.

  vergroten verkleinen laden...
 • Het college heeft samen met de andere gemeenten van Amstelland-Meerlanden (A-M.) een redeneerlijn opgesteld over de verstedelijking en ruimtelijke ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Een redeneerlijn is een lijstje van uitgangspunten waarmee men kijkt naar bepaalde voorstellen en die beoordeelt. Het gaat dan (kort gezegd) over het samenbrengen van wonen, werken en bereikbaarheid, over het inzetten van landschap en recreatie, en over de water- en energiesystemen in onze regio. De raad wil de redeneerlijn van de A-M. gemeenten met het college bespreken.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raadsstukken zijn voor iedereen beschikbaar in het digitale systeem van de raad: iBabs.
  Ibabs werkt op tablets (iPads en Android), desktop computers en laptops.
  Voor tablets downloadt u de iBabs app. Op computers en laptops gaat u naar www.ibabs.eu.

  Inloggen:

  site: Haarlemmermeer
  emailadres: burger (alleen "burger" , meer is niet nodig); wachtwoord: burger

  In iBabs staan de actuele raadsstukken, ook moties en amendementen tijdens de vergadering .
  Raadsstukken vindt u ook op www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad bij "raadsinformatie", daar is ook het archief van de raad. In de centrale hal van het raadhuis liggen stukken ter inzage en zijn afhaalexemplaren op papier.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)