Live uitzending

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Algemene vergader informatie

Raadsplein met de Algemene Beschouwingen, en over het Meerjaren perspectief Investeringen Voorjaar 2021, de Voorjaarsrapportage 2021 en de Strategisiche Agenda van de Raad (SAR).
Eenmaal per jaar bespreekt de gemeenteraad de stand van zaken en de toekomst van de gemeente, en de ideeën van de verschillende fracties in de raad over wat voor gemeente we willen zijn. De naam daarvoor is Algemene Beschouwingen. Dit jaar zijn die extra be-langrijk, na de corona-crisis en de ernstige gevolgen daarvan voor Haarlemmermeer. Onder andere financieel: de gemeente moet 15 miljoen euro bezuinigen. Op 10 juni was het eerste raadsdebat over die bezuinigingen. De hele vergadering is in de Raadzaal en Burgerzaal. Behalve het moment van opening van de vergadering, zijn alle tijden bij benadering.

 

Datum:
01 jul. 2021, 13:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal