VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 05-03-2020 17:00 uur


Raadzaal
17.00-17.15 uur 0
0
0
0
17.15-18.15 uur 0
19.00-22.00 uur 0
0
0
22.00-22.15 uur 0
Plm. 22.15 uur 0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage