Raadsplein 17 december 2020 17:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • In dit tijdsblok ook de vaststelling verslagen van 19 en 26 november en 3 december; en de vaststelling van de afhandeling van de ingekomen stukken.

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad stelt het college van burgemeester en wethouders actuele politieke vragen die te maken hebben met het dagelijks bestuur van de gemeente.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Inwoners kunnen elke vier jaar stemmen voor de gemeenteraad. Met een referendum krijgen inwoners de mogelijkheid om tussentijds te stemmen over een besluit dat de raad wil nemen. Voorstanders van een referendum vinden dat goed voor de democratie. Tegenstanders vinden het vertragend en duur. Op 30 januari was er een raadsdebat over hoe een referendum er uit zou kunnen zien. Alle opmerkingen voor en tegen die er toen zijn gemaakt, zijn nu in een concreet voorstel verwerkt.

  vergroten verkleinen laden...
 • Vervolg van de sessies van 10 september en 8 oktober. Aanleiding voor de sessie was de afwijzing van 1540 tijdelijke woningen aan de Bennebroekerweg. De vraag van de raad is of de gemeente wel adequaat omgaat met initiatieven van derden die woningen willen bouwen in de gemeente. De raad bespreekt met het college om welke redenen er niet gebouwd kan worden, zoals de regels voor woningen of de aanwezigheid van Schiphol.

  vergroten verkleinen laden...
 • Op dit moment staat in ibabs een voorlopige stemmingenlijst in de agenda; de definitieve lijst volgt kort voor de stemmingen beginnen. 

  vergroten verkleinen laden...
 • De raadsstukken zijn voor iedereen beschikbaar in het digitale systeem van de raad: iBabs.
  Ibabs werkt op tablets (iPads en Android), desktop computers en laptops.
  Voor tablets downloadt u de iBabs app. Op computers en laptops gaat u naar www.ibabs.eu.

  Inloggen:

  site: Haarlemmermeer
  emailadres: burger (alleen "burger" , meer is niet nodig); wachtwoord: burger

  In iBabs staan de actuele raadsstukken, ook moties en amendementen tijdens de vergadering .
  Raadsstukken vindt u ook op www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad bij "raadsinformatie", daar is ook het archief van de raad. In de centrale hal van het raadhuis liggen stukken ter inzage en zijn afhaalexemplaren op papier.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)