Raadsplein 10 september 2020 19:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De raad stelt niet politieke vragen over dagelijkse onderwerpen en problemen, die misschien wel klein, maar toch belangrijk of hinderlijk zijn.

  vergroten verkleinen laden...
 • Forza! vroeg om deze sesie naar aanleiding van de afwijzing van 1540 tijdelijke woningen aan de Bennebroekerweg. Ook andere partijen in de raad vragen zich af of de gemeente wel adequaat omgaat met initiatieven van derden die woningen willen bouwen in de gemeente. De raad wil met het college bespreken of er redenen zijn waarom er niet gebouwd kan worden, en wat die redenen dan zijn, zoals regels waar woningen aan moeten voldoen, of de aanwezigheid van Schiphol.

  vergroten verkleinen laden...
 • Deze sessie gaat over een sessieverzoek van D66 uit eind 2019/begin 2020 over lichthinder en -vervuiling in de regio. De raad wil bespreken wat de effecten van lichthinder zijn, wat er momenteel al gebeurt om lichtvervuiling tegen te gaan, en wat de gemeente nog extra zou kunnen doen om lichtvervuiling te beperken en dus meer nacht terug te krijgen. Andere gemeenten doen dat al, maar ook de provincie en bedrijven zoals Hoogovens en Schiphol.

  vergroten verkleinen laden...
 • In deze sessie gaat het over wat de gemeente gaat doen voor het toerisme in Haarlemmermeer en promotie van de gemeente. Verder gaat het over het beleid van grote evenementen: onder welke voorwaarden en hoeveel evenementen kunnen er grote evenementen in de gemeente zijn.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • De raadsstukken zijn voor iedereen beschikbaar in het digitale systeem van de raad: iBabs.
  Ibabs werkt op tablets (iPads en Android), desktop computers en laptops.
  Voor tablets downloadt u de iBabs app. Op computers en laptops gaat u naar www.ibabs.eu.

  Inloggen:

  site: Haarlemmermeer
  emailadres: burger (alleen "burger" , meer is niet nodig); wachtwoord: burger

  In iBabs staan de actuele raadsstukken, ook moties en amendementen tijdens de vergadering .
  Raadsstukken vindt u ook op www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad bij "raadsinformatie", daar is ook het archief van de raad. In de centrale hal van het raadhuis liggen stukken ter inzage en zijn afhaalexemplaren op papier.
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)