Raadsplein 1 oktober 2020 17:00:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1a

  In Memoriam Kees Baart

  Discussiestuk
  Raadzaal
  geen documenten

  C. (Kees) Baart was gemeenteraadslid voor GroenLinks van 1994-2002. 

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raad stelt het college van burgemeester en wethouders actuele politieke vragen die te maken hebben met het dagelijks bestuur van de gemeente.

  De raad stelt het college van burgemeester en wethouders actuele politieke vragen die te maken hebben met het dagelijks bestuur van de gemeente.

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De gemeente verstrekt bijstandsuitkeringen aan inwoners die geen werk hebben, of niet kunnen leven van hun werk. Om hen aan werk te helpen biedt de gemeente ondersteuning. Die ondersteuning wordt re-integratie genoemd: inwoners worden ondersteund om (weer) mee te kunnen op de arbeidsmarkt. Met de Participatiewet van 2015 kregen de gemeenten nieuwe taken op dit gebied. Vroeger werden die taken door Den Haag, of niet verricht. Na enkele jaren ervaring met deze nieuwe taken heeft de Rekenkamercommissie onderzocht hoe succesvol de gemeente is met de re-integratie in Haarlemmermeer.

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op landelijk niveau (in Den Haag) is al vaak besproken dat de Coronacrisis óók leidt tot grote schade in de economie, en tot financiële problemen van inwoners, bedrijven en ook van de overheid. Deze sessie gaat over de economische en financiële gevolgen in Haarlemmermeer.  

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5

  Ongeveer 22.15 uur De Stemmingen

  Hamerstuk
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raadsstukken zijn voor iedereen beschikbaar in het digitale systeem van de raad: iBabs.
  Ibabs werkt op tablets (iPads en Android), desktop computers en laptops.
  Voor tablets downloadt u de iBabs app. Op computers en laptops gaat u naar www.ibabs.eu.

  Inloggen:

  site: Haarlemmermeer
  emailadres: burger (alleen "burger" , meer is niet nodig); wachtwoord: burger

  In iBabs staan de actuele raadsstukken, ook moties en amendementen tijdens de vergadering .
  Raadsstukken vindt u ook op www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad bij "raadsinformatie", daar is ook het archief van de raad. In de centrale hal van het raadhuis liggen stukken ter inzage en zijn afhaalexemplaren op papier.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)