VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 01-10-2020 17:00:00 uur


Raadzaal
17.00 - 17.15 uur 0
0
17.15 - 18.15 uur 0
19.00 - 20.30 uur 0
20.30 - 22.00 uur 0
Ongeveer 22.15 uur 0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage