VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 07-11-2019 19:00 uur


Raadzaal
0
19.00-19.30 uur 0
19.30-21.00 uur 0
0
Heijezaal
19.30-21.00 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage