VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 07-03-2019 17:00 uur


Raadzaal
17.00-17.15 uur 0
17.15-18.15 uur 0
19.00-21.00 uur 0
0
Vanaf plm 22.15 uur 0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage