VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 31-10-2019 17:00 uur


Raadzaal
0
17.00-17.15 uur 0
17.15-18.45 uur 0
18.45 - 19.30 uur 0
19.30-20.15 uur 0
20.15-20.30 uur 0
20.30-22.00 uur 0
22.00-22.15 uur 0
Plm. 20.15 uur 0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage