Raadsplein 28 november 2019 17:00:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  17.15-18.15 uur Vragenuur

  Discussiestuk
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In de Najaarsrapportage gaat het over de actuele stand van de financiën van de gemeente en hoe het gaat met de (financiële) uitvoering van de begroting. Het Meerjarenperspectief Investeringen vertelt hoe het staat met de kredieten die de raad heeft verstrekt voor investeringen die de gemeente moet/wil doen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De stukken waar het over gaat zijn: Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (2019.0057843); Beleid voor de verhuur van onderwijshuisvesting bij de vorming van Integrale Kindcentra (IKC's) (2019.0057846) ; Kredietaanvraag voor de school De Kameleon in Zwanenburg voor renovatie en een deel nieuwbouw (2019.0057839); Kredietaanvraag scholen Het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie in Hoofddorp, inclusief sporthal (2019.0057840),
  Huisvesting voor onderwijs is een belangrijke taak van de gemeente. Deze sessie gaat over het algemene huisvestingsplan en over het verhuurbeleid van niet-ibderwijsruimten bij integrale kindcentra en integrale ontwikkelcentra. Verder gaat het over kredieten die aangevraagd zijn voor drie scholen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Deze sessie gaat over de agenda van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) voor de periode 2020-2023. Aan alle gemeenten die met elkaar samenwerken in de MRA is gevraagd wat zij vinden van het voorstel om deze onderwerpen samen te bespreken/aan te pakken in de komende jaren.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6

  Plm. 22.15 uur De Stemmingen

  Hamerstuk
  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De raadsstukken zijn voor iedereen beschikbaar in het digitale systeem van de raad: iBabs.
  Ibabs werkt op tablets (iPads en Android), desktop computers en laptops.
  Voor tablets downloadt u de iBabs app. Op computers en laptops gaat u naar www.ibabs.eu.

  Inloggen:

  site: Haarlemmermeer
  emailadres: burger (alleen "burger" , meer is niet nodig); wachtwoord: burger

  In iBabs staan de actuele raadsstukken, ook moties en amendementen tijdens de vergadering .
  Raadsstukken vindt u ook op www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad bij "raadsinformatie", daar is ook het archief van de raad. In de centrale hal van het raadhuis liggen stukken ter inzage en zijn afhaalexemplaren op papier.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)