VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 27-06-2019 13:30 uur


Raadzaal
0
13.30-13.45 uur 0
13.45-15.45 0
0
18.30-20.30 uur 0
21.00-22.00 uur 0
Plm. 22.15 uur 0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage