VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 23-05-2019 17:00 uur


Raadzaal
17.00-17.15 uur 0
17.15-18.15 uur 0
20.30-22.00 uur 0
19.00-20.30 uur 0
Plm. 22.15 uur 0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage