VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 17-10-2019 17:00 uur


Raadzaal
0
17.00-17.15 uur 0
17.15-18.15 uur 0
19.00-20.00 uur 0
Heijezaal
19.00-20.00 uur 0
Raadzaal
Plm. 20.15 uur 0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage