VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 17-01-2019 17:00 uur


Raadzaal
17.00-17.15 uur 0
17.15-18.15 uur 0
19.00-20.30 uur 0
Vanaf plm 20.45 uur 0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage