VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 10-01-2019 19:00 uur


Raadzaal
17.00-17.15 uur 0
Van 19.00-22.00 uur 0
Van 19.00-22.00 uur 0
Van 19.00 tot 22.00 uur 0
Van 19.00 tot 22.00 uur 0
Om ongeveer 22.00 uur 0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage