VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 06-09-2018 17:00 uur


Raadzaal
0
17.00-17.15 uur 0
17.15-18.15 uur 0
18.15 - 19.00 uur 0
19.00-21.00 uur 0
21.00-22.00 uur 0
Heijezaal
21.00-22.00 uur 0
Raadzaal
22.00-22.15 uur 0
Plm. 22.15 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage