VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 04-10-2018 17:00 uur


Raadzaal
0
17.00-17.15 uur 0
17.15-18.15 uur 0
18.15 - 19.00 uur 0
19.00-20.30 uur 0
20.30-20.45 uur 0
Vanaf plm 20.45 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage