VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 19-07-2018 17:00 uur


Raadzaal
0
17.00-17.15 uur 0
17.15-18.15 uur 0
18.15-19.00 uur 0
19:00-21.00 uur 0
Heijezaal
19.00-20.00 uur 0
Raadzaal
21.00-22.00 uur 0
Heijezaal
21.00-22.00 uur 0
Raadzaal
22.00-22.15 uur 0
Plm. 22.15 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage