VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 19-04-2018 17:00 uur


Raadzaal
0
0
17.00-17.15 uur 0
17.15-18.15 uur 0
19.00-20.30 uur 0
Heijezaal
19.00-20.00 uur 0
Raadzaal
20.30-22.00 uur 0
Heijezaal
20.30-22.00 uur 0
Raadzaal
Vanaf plm 22.15 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage