VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 09-11-2017 17:00 uur


Raadzaal
0
17.00-17.15 uur 0
17.15-18.15 uur 0
18.15-19.00 uur 0
19.00-20.00 uur 0
Heijezaal
19.00-20.00 uur 0
Raadzaal
20.30-21.30 uur 0
22.00-22.15 uur 0
Vanaf plm 22.15 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage