VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 08-06-2017 17:00 uur


Raadzaal
0
0
17.00-17.15 uur 0
17.15-18.15 uur 0
19.00-20.00 uur 0
20.00-21.00 uur 0
Heijezaal
20.00-21.00 uur 0
Raadzaal
21.00-22.00 uur 0
Heijezaal
21.00-22.00 uur 0
Raadzaal
Vanaf plm 22.15 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage