VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 06-07-2017 13:30 uur


Raadzaal
0
13.30-13.45 uur 0
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
13.45-15.45 uur 0
16.15-17.00 uur 0
18.45-22.00 uur 0
Vanaf plm 22.15 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage