VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 30-11-2017 19:00 uur


Raadzaal
0
19.00-20.00 uur 0
20.00-21.00 uur 0
21.00-22.00 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage