VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 02-11-2017 17:00 uur


Raadzaal
0
0
17.00-17.15 uur 0
17.15-18.45 uur 0
18.45-19.30 uur 0
19.30-20.15 uur 0
20.30-22.00 uur 0
22.00 - 22.15 uur 0
Plm. 22.15 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage