VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 06-07-2016 17:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
17.00-17.15 uur 0
17.15-18.15 uur 0
19.00-20.30 uur 0
Vanaf ongeveer 20.45 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage