VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 30-06-2016 13:30 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
13.30-13.45 uur 0
13.45-15.45 uur 0
16.15-17.00 uur 0
0
21.00-22.00 uur 0
Vanaf plm 22.15 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage