VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 24-11-2016 17:00 uur


Raadzaal
0
17.00-17.15 uur 0
17.15-18.15 uur 0
Vanaf plm 18.15 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage