VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 18-02-2016 19:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: J.C. Koomen
19.00-19.30 uur 0
19.30-21.00 uur 0
Heijezaal
19.30-21.00 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage