Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 14-07-2016 14:00:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
14.00-14.05 uur 0
14.05-15.30 uur 0
Voorzitter: W. Booij-van Eck
15.45-18.15 uur 0
19.00--22.00 uur 0
Plm. 22.15 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage