VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 14-04-2016 17:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
17.00-17.15 uur 0
17.15-18.15 uur 0
Voorzitter: S. van de Meeberg
19.00-20.30 uur 0
Voorzitter: A. Noomen
19.00-20.00 uur 0
Voorzitter: A. Bok
20.30-21.30 uur 0
Voorzitter: W. Booij-van Eck
20.30-21.30 uur 0
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
plm 22.15 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage