VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 10-11-2016 17:00 uur


Raadzaal
0
17.00-17.15 uur 0
17.15-18.15 uur 0
19.00-21.00 uur 0
21.00-22.00 uur 0
Heijezaal
21.00-22.00 uur 0
Raadzaal
Vanaf plm 22.15 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage