VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 01-09-2016 19:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: J.C. Koomen
19.00-19.30 uur 0
Voorzitter: W. Booij-van Eck
19.30-21.00 uur 0
Voorzitter: A. Noomen
21.00-22.00 uur 0
Heijezaal
Voorzitter: P.C.I. Meijer
21.00-22.00 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage