VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 09-07-2015 20:30 uur


Raadzaal
20.30-20.45 uur 0
20.45-21.15 uur 0
21.15-21.30 uur 0
vanaf plm 21.30 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage