VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 30-04-2015 17:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
17.00-17.15 uur 0
17.15-18.15 uur 0
18.15-19.00 uur 0
Voorzitter: W. Booij-van Eck
19.00-19.30 uur 0
19.30-21.00 uur 0
21.00-22.00 uur 0
Heijezaal
Voorzitter: P.C.I. Meijer
20.00-21.00 uur 0
Raadzaal
22.00-22.15 uur 0
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
22.15-22.30 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage