VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 03-12-2015 17:00 uur


Raadzaal
0
17.00-17.15 uur 0
17.15-18.15 uur 0
0
19.00-22.00 uur 0
plm 22.15 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage