VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 26-11-2015 19:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: W. Booij-van Eck
19.00-19.05 uur 0
19.05-22.30 uur 0
plm 22.30 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage