VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 24-09-2015 19:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: W. Booij-van Eck
19.00 - 20.30 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage