VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 21-05-2015 19:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H. Kuipers
19.30-20.30 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage