VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 02-07-2015 17:00 uur


Raadzaal
0
17.00-17.15 uur 0
17.15-18.15 uur 0
0
19.00-20.00 uur 0
0
Vanaf plm 20.15 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage