VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 02-04-2015 17:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
17.00 - 17.15 uur 0
17.15 - 18.15 uur 0
0
Voorzitter: W. Booij-van Eck
19.00 - 20.00 uur 0
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
20.15 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage