VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 18-06-2015 13:30 uur


Raadzaal
0
13.30-13.45 uur 0
13.45-16.15 uur 0
16.45-17.30 uur 0
19.00-20.30 uur 0
vanaf plm 22.15 uur 0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage