VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 15-10-2015 17:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
17.00-17.15 uur 0
17.15 - 18.15 uur 0
18.15-19.00 uur 0
Voorzitter: A. Bok
19.00-20.30 uur 0
Voorzitter: W. Booij-van Eck
20.30-22.00 uur 0
Heijezaal
Voorzitter: J.C. Koomen
19.00-20.00 uur 0
Voorzitter: S. van de Meeberg
20.00-21.00 uur 0
Raadzaal
0
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
22.15-22.30 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage