VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 12-11-2015 17:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Th.L.N. Weterings
17.00-17.15 uur 0
0
Vanaf 17.15 uur 0
17.15-18.45 uur 0
19.30-20.15 uur 0
20.30-22.00 uur 0
Vanaf ongeveer 22.15 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage