Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raadsplein
Datum: 08-10-2015 19:00:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: J.C. Koomen
19.00-19.30 uur 0
19.30-20.30 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage